ZAMERANIE PRIESTORU A TVORBA DOKUMENTÁCIE

Pre začatie projektovania, rekonštrukcie alebo návrhu interiéru je potrebné zameranie priestoru. Výstupom je pôdorys alebo 3D model stavby. Poskytujeme tvorbu modelov potrebných pre navrhovanie. 

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

Základom každého projektu je štúdia, ktorá rieši koncepčnú, dispozičnú, prevádzkovú a vizuálnu podobu objektu. Štúdia je podklad pre projekt pre stavebné povolenie. Je to grafický výstup umiestnenia stavby na pozemku, pôdorysov, rezov, pohľadov a vizualizácií exteriéru.

PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE A STAVEBNÉ POVOLENIE

Slúži ako dokumentácia pre stavebný úrad, na základe ktorého bude udelené povolenie na realizáciu stavby. V projekte je presne zadefinovaná architektonická, priestorová a dispozično-prevádzková podoba stavby. Projekt obsahuje sprievodnú správu a výkresovú dokumentáciu - situácia, pôdorysy, rezy, pohľady. Cena obsahuje projekt architektúry a nezahŕňa projekty profesii (zdravotechnika, elektro, vykurovanie, vzduchotechnika, statika, protipožiarna časť a energetické hodnotenie). 

REALIZAČNÝ PROJEKT

Táto fáza projektovej dokumentácie po overení stavebným úradom je v takej podrobnosti, aby slúžila ako dostatočný podklad na kalkuláciu, na uzavretie zmlúv, na realizačné fázy výstavby, prípravu a zhotovenie celej stavby.

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA INTERIÉRU

Návrh architektonickej štúdie interiéru premieta požiadavky klienta do priestorovej podoby. Návrh zahŕňa zameranie a obhliadku priestoru, dispozičné riešenie interiéru, priestorové usporiadanie s rozmiestnením zariaďovacích predmetov, farebné, materiálové riešenie a vizualizácie, ktoré klientovi poskytnú predstavu o riešenom priestore. 

NÁVRH DISPOZIČNÝCH ZMIEN

Hľadanie optimálnych prevádzkových vzťahov v priestore a následná úprava dispozičného riešenia. Výstupom sú výkresy búracích prác, nových konštrukcií a výsledný výkres pôdorysu so zakreslením zariaďovacích predmetov. 

REALIZAČNÝ PROJEKT INTERIÉRU

Na základe architektonickej štúdie vypracujeme podrobnú dokumentáciu pre realizáciu interiéru. Projekt obsahuje výkresy elektroinštalácii (umiestnenie zásuviek a vypínačov), vodoinštalácie a odpad (rozmiestnenie odpadu a prívodov vody + sanita), výber materiálového riešenia podláh, stien, obkladov s kladačskými plánmi, zoznam prvkov mobiliáru, svietidiel alebo po dohode aj rozkreslenie stolárskych výrobkov na mieru - podľa konkrétnych požiadaviek každého projektu.

TVORBA VIZUALIZÁCII

Cena vizualizácii závisí od náročnosti modelu a od počtu vizualizácii.

ODBORNÉ KONZULTÁCIE

Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára pre otázky alebo nezáväznú cenovú ponuku. Presnú cenu stanovíme na základe konkrétnych požiadaviek a náročnosti projektu. 

KONTAKTNÝ FORMULÁR

© Copyright 2025 Mobirise. All Rights Reserved.

Free AI Website Creator